ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΜΑΚΕΤΑ

Η σωστή προμέτρηση και ο ελκυστικός σχεδιασμός αποτελούν το κλειδί των άριστων ποιοτικά κατασκευών μας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Στα πλαίσια After Sales υποστήριξης που παρέχει η εταιρεία μας, δια μέσου της ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. (Επίσης μέλος του Ομίλου Σπυρίδη) πραγματοποιείται η τοποθέτηση, η συντήρηση και η άμεση επισκευή των προϊόντων σας ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχή προβολή της εταιρείας σας.

Τα εξειδικευμένα συνεργεία και οι πιστοποιημένοι εργολάβοι αναλαμβάνουν να τοποθετήσουν με οποιοδήποτε βαθμό δυσκολίας (π.χ ύψος, όγκος, υποδομές κ.τ.λ.). Ενδεικτικά σας παραθέτουμε την υποδομή της ΠΕΤΡΟΤΕΚ σε εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και τον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων της (Γερανοί - Καλαθοφόρα - Φ.Ι.Χ).

ΕΔΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 2400m2 30 ΑΤΟΜΑ 12 Φ.Ι.Χ
ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 800m2 7 ΑΤΟΜΑ 6 Φ.Ι.Χ
ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΠΑΤΡΑΣ 500m2 10 ΑΤΟΜΑ 3 Φ.Ι.Χ
ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΚΡΗΤΗΣ 800m2 10 ΑΤΟΜΑ 4 Φ.Ι.Χ
ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1200m2 21 ΑΤΟΜΑ 9 Φ.Ι.Χ